Doelstelling

De Stichting Paardrijden Gehandicapten heeft een aantal doelstellingen:

  • Het bevorderen van het paardrijden voor mensen met beperkingen van lichamelijke, geestelijke, auditieve, visuele of meervoudige aard. Ook mensen met een vorm van autisme en ADHD behoren tot deze doelgroep.

  • Integratie tot stand brengen tussen mensen met en zonder beperkingen, dit in de ruimste zin van het woord.

  • Mensen met een beperking te stimuleren deel te nemen aan het paardrijden, dit door aangepaste en optimale opstandigheden aan te bieden.

  • Bestaande doelgroepen er attent op maken dat deze mogelijkheid om paard te rijden er is. Bijvoorbeeld Scholen, Verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra¬†en ¬†particuliere instellingen die zorg verlenen.

  • Het verwerven van sponsoren die de doelstellingen financieel kunnen ondersteunen.

  • Ondersteuning en activiteiten aanbieden aan jongeren en jongvolwassenen die moeite hebben sociale contacten te maken