De SPGSD is opgericht op 22 augustus 2006. De akte is per die datum verleend door de notarissen Beijssens  & Zonnevylle te Zierikzee

De stichting is volledig rechtsbevoegd en is door de fiscus aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie hiervoor de website van het kenniscentrum filantropie. Klik hier.

Onze doelstelling

Integratie tot stand brengen tussen mensen met en zonder beperkingen, dit in de ruimste zin van het woord Mensen met een beperking te stimuleren deel te nemen aan het paardrijden, dit door aangepaste en optimale omstandigheden aan te bieden.

Bevorderen van het paardrijden door mensen met beperkingen van lichamelijke, geestelijke, auditieve, visuele of meervoudige aard. Ook mensen met een vorm van autisme en ADHD behoren tot deze doelgroep.

De stichting is volwaardig lid van de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) te Arnhem. Voor informatie over de federatie. Klik hier

De thuishaven van de stichting is Manege Balans te Dreischor.

Deze accommodatie is aangesloten bij de FNRS / KNHS en is gecertificeerd met 4 sterren via Stichting Veilige Paardensport.

De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructrices.

Het bestuur

De heer J.F. Akkersdijk (Voorzitter)

Mevrouw J.M.L. van der Werve- Smits (Penningmeester)

Mevrouw L.R. Wattel (Bestuurslid & Ruiterzaken)

Mevrouw M. van der Meij – Venloo (PR, Secretariaat & Sponsering)

Mevrouw D.M. Molenaar – van der Meij  (Vertegenwoordiger Manege Balans)

[Web-Dorado_Zoom]